Strict Standards: Declaration of ISC_SHIPPING::SaveModuleSettings() should be compatible with ISC_MODULE::SaveModuleSettings($settings = Array, $deleteFirst = true) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.shipping.php on line 8

Strict Standards: Declaration of ISC_SHIPPING::getpropertiessheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.shipping.php on line 8

Strict Standards: Declaration of ISC_NOTIFICATION::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.notification.php on line 128

Strict Standards: Declaration of ISC_CHECKOUT_PROVIDER::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.checkoutprovider.php on line 827

Strict Standards: Declaration of ISC_LIVECHAT::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.livechat.php on line 102

Strict Standards: Declaration of ISC_ANALYTICS::GetPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.analytics.php on line 247

Strict Standards: Declaration of ISC_COMMENTS::getPropertiesSheet() should be compatible with ISC_MODULE::GetPropertiesSheet($tab_id, $idGlobal, $jsGlobal, $jsSelectedFunction, $customVars = Array, $moduleId = NULL) in /home/lgx99/vietnamtobacco/includes/classes/class.comments.php on line 256

Strict Standards: mktime(): You should be using the time() function instead in /home/lgx99/vietnamtobacco/lib/general.php on line 3546
Vinataba produced and exported tobacco to British American Tobacco

Get News


Vinataba produced and exported tobacco to British American Tobacco

Posted on 15th Feb 2011 @ 6:50 PM

From Vietbao.vn. News from April 2006

http://vietbao.vn/Kinh-te/Vinataba-san-xuat-thuoc-la-xuat-khau-cho-tap-doan-Anh/55107131/93/

 

Tập đoàn thuốc lá British American Tobacco (BAT) và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã ký thỏa thuận nguyên tắc để làm thuốc lá xuất khẩu.

  

Lễ khánh thành nhà máy liên doanh giữa Vinataba và BAT

 

  Theo thỏa thuận, Vinataba sẽ sản xuất hai nhãn hiệu Pall Mall và Viceroy với sản lượng tối đa 200 triệu bao/năm. Tin từ Bộ Công nghiệp Việt Nam cho biết một phần tư  của số này, 50 triệu bao thuốc lá, sẽ dành cho xuất khẩu.

Thỏa thuận này được chú ý vì nếu việc hợp tác suôn sẻ, đây là lần đầu tiên ngành thuốc lá của Việt Nam xuất khẩu được thuốc lá chất lượng cao và tạo cơ sở trở thành một đầu mối xuất khẩu thuốc lá của BAT tại Châu Á.

Dự kiến số nộp thu ngân sách sẽ tăng khoảng 100 tỷ  đồng/ năm sau hai năm sản xuất. Hiện nay Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam nộp ngân sách khoảng 600 tỷ đồng mỗi năm.

Một báo cáo của WHO năm 2004 cho biết tỉ lệ nam giới hút thuốc ở Việt Nam là 56%, thuộc một trong số những nước cao nhất trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đã cấm mọi hình thức quảng cáo thuốc lá và tiếp thị ở các sự kiện văn hóa, thể thao, cũng như cấm hút thuốc ở trường học.

 

BAT and Vinataba signed an agreement about producing and export tobacco

Under the agreement, Vinataba will produce two brands: Pall Mall and Viceroy  with maximum output of 200 million packs per year. News from Vietnam Ministry of Industry said that a quarter of this number, 50 million packs of cigarettes, will be available for export.

This Agreement are very attented because if the cooperation goes well, this is the first time Vietnam's tobacco industry tobacco exports are high quality and provide the basis to become a focal point of the BAT tobacco exports in Asia.

Revenue is estimated that will increase by 100 billion Vietnam Dong per year after two years of production. Currently Tobacco Corporation Vietnam (Vinataba) profits is 600 billion per year.

A report by the WHO in 2004 that the rate of male smokers in Vietnam is 56%, but under one of the highest in the world. Vietnamese government has banned all forms of tobacco advertising and marketing in cultural events, sports, as well as the ban on smoking in schools.